انواع مختلف اتصالات و تنظیمات جوشکاری

معرفی و آشنایی با انواع مختلف اتصالات جوشکاری

جوشکاری یک فرآیند تولید است که در آن دو یا چند قطعه با استفاده از حرارت، فشار یا هر دو به هم متصل می‌شوند و با خنک شدن قطعات، اتصالی را ایجاد می‌کنند. جوشکاری معمولاً بر روی فلزات و ترموپلاستیک‌ها انجام می‌شود .برای جوشکاری دو قطعه شش حالت رایج و متدوال وجود دارد.

 

1. اتصال لب به لب ( Butt Joint) : 

Butt Joint
 

این نوع اتصال بین دو قطعه که زاویه‌ای بین ۱۳۵ تا ۱۸۰ درجه با هم دارند، در ناحیه‌ی اتصال ایجاد می‌شود. این نوع اتصال معمولاً در جوشکاری به کار می‌رود و برای قطعات با ضخامت کم یا متوسط مناسب است.

2. اتصال تی ( T Joint) :

T Joint
 

 این نوع اتصال بین لبه یا سر یک قطعه و سطح قطعه دیگر، که زاویه‌ای بین ۵ تا ۹۰ درجه با هم دارند، در ناحیه‌ی اتصال ایجاد می‌شود. به این نوع اتصال ، اتصال سپری هم گفته می شود. این  اتصال نیز در جوشکاری به کار می‌رود و برای قطعات با ضخامت متوسط یا زیاد مناسب است.

 

3. اتصال گوشه ایی ( Corner Joint) :

Corner Joint
 

عبارت دیگر اتصال گوشه ای ، اتصال گونیاست. این نوع اتصال بین دو قطعه که زاویه‌ای بین ۳۰ تا ۱۳۵ درجه با هم دارند، در ناحیه‌ی اتصال ایجاد می‌شود. این نوع اتصال جوشکاری برای قطعات با ضخامت کم یا متوسط مناسب است.

 

4. اتصال لبه ایی ( Edge Joint ):

 

Edge Joint
 

این نوع اتصال بین لبه‌های دو قطعه که زاویه‌ای بین ۰ تا ۳۰ درجه با هم دارند، در ناحیه‌ی اتصال ایجاد می‌شود. این اتصال نقش سازه ای و کاربرد ساختاری ای ندارد و برای نگه داشتن دو یا چند ورق یا صفحه در یک سطح مورد استفاده قرار می گیرد. نام  دیگر این اتصال در جوشکاری اتصال پیشانی است و برای قطعات با ضخامت کم یا متوسط مناسب است.

 

5. اتصال صلیبی ( Cruciform Joint ) :

 

Cruciform Joint
 

 این نوع اتصال بین دو صفحه یا دو میله که به صفحه دیگر با زاویه ۹۰ درجه و روی همان محور جوش داده می‌شوند، ایجاد می‌شود و برای قطعات با شکل پیچیده مناسب است.

 

6. اتصال پوششی ( Lap Joint ) : 

 

 

Lap Joint
 

این نوع اتصال یکی از ساده ترین و رایج ترین نوع اتصالات است که بین دو قطعه که روی هم قرار گرفته‌اند و زاویه‌ای بین ۰ تا ۵ درجه با هم دارند، در ناحیه‌ی جوش یا جوش‌ها ایجاد می‌شود. این نوع اتصال مورد استفاده برای قطعات با ضخامت کم یا متوسط  است. هم چنین به این نوع اتصال، اتصال لبه روی هم نیز گفته می شود.

دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید