انواع روش ها و مدل ها جوشکاری

انواع روش ها و مدل ها جوشکاری

جوشکاری یک فرآیند رایج برای اتصال فلزات با استفاده از انواع مختلف کاربردها است. جوشکاری در چندین مکان انجام می‌شود، از محیط‌های بیرونی در مزارع روستایی و پروژه‌های ساخت و ساز تا مکان‌های داخلی، مانند کارخانه‌ها و کارگاه‌ها. فرآیندهای جوشکاری نسبتاً ساده برای درک هستند، و تکنیک‌های ابتدایی را می‌توان به سرعت یاد گرفت. جوشکاری اتصال فلزات در سطح مولکولی است. جوش یک پیوند یکنواخت بین دو یا چند قطعه فلز است، که در آن استحکام اتصال جوش بیشتر از استحکام قطعات پایه فلز است.

چندین نوع جوشکاری وجود دارد که امروزه استفاده می‌شوند.

جوش لب به لب (Butt Weld ) :این نوع جوشکاری زمانی انجام می‌شود که دو قطعه کار را در یک سطح با هم متصل کنیم.

 

جوش لب به لب
 

جوش گوشه ای (Fillet Weld):  این نوع جوش با مقطع تقریباً مثلثی با زاویه قائم در اتصال‌های سپری و روی هم و گوشه‌ای و لبه‌ای انجام می‌شود.

 

 

جوش گوشه ای
 

 

 جوش دکمه ای ( Slot Weld) : اتصال بین دو قطعه همپوشان که با ریختن یک جوش شیاری در اطراف محیط یک سوراخ در یکی از قطعات ساخته می‌شود تا آن را به سطح قطعه دیگر که از طریق سوراخ قابل مشاهده است، متصل کند.

جوش دکمه ای

جوش انسدادی (Plug Weld) :جوشی که با پر کردن یک سوراخ در یکی از قطعات کار با فلز پرکننده ساخته می‌شود تا آن را به سطح یک قطعه همپوشان که از طریق سوراخ قابل مشاهده است، متصل کند (سوراخ می‌تواند دایره‌ای یا بیضوی باشد).

جوش انسدادی
 

جوش بر اساس میزان نفوذ

 جوش نفوذی کامل : اتصال جوشی که در آن فلز جوش کاملاً نفوذ کرده و با ریشه اتصال کامل ذوب می‌شود. این نوع جوش زمانی انجام می‌شود که عمق جوش برابر با ضخامت قطعات کار باشد.

جوش نفوذی کامل
 

 

دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید