جوشکاری اصطکاکی: جایگزینی برای جوشکاری سنتی

جوشکاری اصطکاکی: انقلابی در اتصال فلزات

جوشکاری اصطکاکی یک تکنیک جوشکاری حالت جامد است که با ایجاد گرما از طریق اصطکاک مکانیکی، قطعات کار را به هم متصل می کند. این روش از یک منبع گرمای خارجی برای ذوب یا تبدیل فلز به حالت خمیری استفاده نمی کند. در عوض، جوشکاری با اعمال فشار خارجی ایجاد می شود. در جوشکاری اصطکاکی، یک قسمت از قطعات که قرار است به هم متصل شوند نسبت به قسمت دیگر می چرخد. به دلیل این حرکت، اصطکاکی ایجاد می شود که مواد را در سطوح تماس گرم می کند. تا پایان چرخه جوشکاری، نیروی فشار زیادی اعمال می شود.

جوشکاری اصطکاکی - پویا صنعت

دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید