آموزش استفاده از دستگاه جوش تمام هیدرولیک پلی اتیلن پویا صنعت.

آموزش ها و دستگاه های جدید جوش و برش پلی اتیلن پویا صنعت را در سایت پویا صنعت بخواهید.

شماره تماس : ۶۶۳۴۴۹۱۹ – ۶۶۸۰۴۶۲۶